Neuropsykiatrinen valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus eli Nepsy-valmennus

Nepsy-valmennus tarjoaa tukea mm. psykososiaalisten taitojen vahvistamisessa, arjen ja elämänhallinnan ongelmissa, itsenäistymisessä sekä koulutus- ja urasuunnitelmien selkiyttämisessä. Valmentaja auttaa asiakasta löytämään myönteisen elämänpolun ja pääsemään tavoitteisiinsa. Valmennuksessa pyritään eroon negatiivisista ajatusmalleista ja alisuoriutumisesta. Neuropsykiatrinen valmentajan asiakkaana voi olla henkilö, jolla on esim. ADHD/ADD, autismin kirjo/asperger, tourette-oireyhtymä, kehityksellinen kielihäiriö tai erilaisia oppimis- ja elämänhallintaongelmia.

Nepsy-valmennuksessa tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä asiakkaan kanssa ja menetelmät valitaan yksilöllisesti tavoitteen ja tarpeiden mukaisesti. Tavoitteet ovat konkreettisia ja liittyvät jokapäiväisen elämän vaikeuksiin, esimerkiksi arjenhallintaan, opiskeluun ja ihmissuhteisiin. Valmentaja tukee aktiivisesti tavoitteiden saavuttamista, antaa palautetta suoriutumisesta ja kannustaa uusien toimintatapojen löytämisessä.
Asiakkaan motivaatio vaikuttaa valmennuksen tuloksiin ja usein motivaation vahvistaminen on osa valmennusprosessia. Käytettäessä Nepsy-valmennusta lapsille ja nuorille olennainen osa on lapsen tai nuoren vanhempien tukeminen. Valmentaja voi käydä myös koululla tai opiskelupaikassa ohjaamassa siellä ilmenevien ongelmien ratkaisemisessa.

Arjen hallintaa, ajanhallintaa, toiminnanohjausta tai opiskelutaitoja voidaan edistää mm. muokkaamalla ympäristöä tai toimintajärjestystä, jäsentämällä ohjeita, pilkkomalla tehtäviä, kehittämällä muistiinpanotekniikoita, käyttämällä visuaalisia apuvälineitä ja toimintaa tukevia muisti- ja kuvalistoja.

Käyntien määrä ja paikka sovitaan asiakkaan kanssa yhdessä. Nepsy-valmennus ei edellytä lääkärinlausuntoa, mikäli asiakas itse maksaa käynnit. Nepsy-valmennukseen on mahdollista saada maksusitoumus esim. sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta.

Lisätietoja:
Neuropsykiatrisen valmennuksen käypä hoitosuositus:
https://www.kaypahoito.fi/nix01018

Hinta

70 €/1 h, 100 €/1,5 h (sis.alv 24%) Hinnat sisältävät matka-ajan ja kustannukset 25 km Kouvolan Kuusankoskelta. Ylimenevistä kilometreistä laskutan verohallinnon ohjeiden mukaisesti. Valmennukset laskutetaan jälkikäteen. Peruutukset on tehtävä viimeistään 24 h ennen valmennusta. Peruuttamattomasta valmennuksesta peritään 50 % maksu.
Ota yhteyttä
Tämä sivusto käyttää evästeitä
Asetukset
evästeet